شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خانه اهدایی ( از خاطرات شهید یدالله کلهر )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
خانه اهدایی ( از خاطرات شهید یدالله کلهر )
برای هر کاری خیری پیش قدم می شد. دست به خیر بود. رفته بود خواستگاری یکی از همکارانش.

بعد از صحبت های مقدماتی ، پرسیده بودند که آقا داماد منزل مستقل دارد یا نه؟!

داماد سرش را انداخته بود پایین و گفته بود:« نخیر. خانه مستقل ندارم».

داشته قول و قرار عروسی شان بهم می خورده که حاج یدالله گفته بود : «آقا داماد از خودشان منزل دارند و خانه مناسبی هم هست»

انکار داماد هم به جایی نرسیده و جلسه به خوشی تمام شده بود.

بعدها وقتی آقا داماد فهمیده بود که خانه اهدایی حاج یدالله، از طرف سپاه به اسم حاجی  در آمده بود.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد