شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

دائم الوضو ( ازخاطرات شهید تهرانی مقدم )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
دائم الوضو ( ازخاطرات شهید تهرانی مقدم )
خیلی سخت است که انسان بخواهد در مورد کسی اینطور با قطعیت صحبت کند مگر اینکه مدت زیادی را با او زندگی کرده باشد

بنده حدود سی سال با حسن بودم و حتی یکبار ندیدم او برای نمازش وضو بگیرد چون دائم الوضو بود و می گفت :

 نباید بدون وضو بر روی زمین خدا راه رفت

 می گفت زمین جای جمع کردن ثواب است

 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد