شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شرط ازدواج ( از خاطرات شهید ناصر مسلمی سواری )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
شرط ازدواج ( از خاطرات شهید ناصر مسلمی سواری )
در اولین جلسه‌ای که با هم صحبت کردیم؛ بی‌مقدمه دو شرط برای ازدواجمان مطرح کرد؛
شرط اول مقید بودن به نماز‌، مخصوصا نماز صبح بود و دوم رعایت حجاب.
همین حقیقت بود که مرا به سوی ناصر جذب کرد؛
در دوره و زمانه‌ای که جوان‌ها کمتر دغدغه‌هایی از این دست دارند؛
یک پسر 21 ساله شرط ازدواجش را نماز گذاشت و این خیلی برایم مهم بود.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد