شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مدرسه مذهبی ( از خاطرات شهید تورجی زاده )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مدرسه مذهبی ( از خاطرات شهید تورجی زاده )
محمدرضا در دبستان فردوسی اصفهان ثبت‌نام شد. تا کلاس سوم دبستان مشکل خاصی نبود. هم درس محمد خوب بود هم اخلاق و رفتارش. معلمین هم از او راضی بودند.
من سه سال از او کوچکتر بودم. محمد به کلاس چهارم می‌رفت. من هم به کلاس اول. اما پدر نه تنها من را ثبت‌نام نکرد، بلکه به مدرسه رفت و پرونده محمد را هم گرفت!
خیلی تعجب کردیم. بعد از شام نشسته بودیم دور هم. پدر گفت:‌مدرسه فردوسی خوب بود. بعد گفت:‌می‌خواهم شمار ا در مدرسه مذهبی ثبت‌نام کنم.
روز بعد با دوستانش صحبت کرد. دبستان حسینی را به او معرفی کردند. در محله چهارباغ.
این مدرسه مذهبی بود (شبیه غیرانتفاعی). خیلی از مشکلات را نداشت.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد