ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شوق وصل ( از جملات قصار شهید آوینی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
شوق وصل ( از جملات قصار شهید آوینی )
آدم را به این مهبط عقل فرود آورده اند تا از علم فراق درس عشق بیاموزد و شوق وصل و ...
و مگر عشق را جز در هجران و فرقت و غربت می توان آموخت؟
پس این درد فراق همه هستی آدمی است و مایه اصلی هنر نیز همین غم غربت است که با اوست.
از آغاز تا انجام 

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

گم گشته روزگار ( بررسی نشده ) 4 سال قبل برای سلامتی امام زمان وامام خامنه ای ومجاهدین راه خدا صلوات پاسخ
لوگوی سایت ابر و باد