شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید منصور موحدی

منصور موحدی
منصور موحدی

خاطرات شهید منصور موحدی

    آب ( خاطره ای از شهید ردانی پور و همرزمانش )

    آب ( خاطره ای از شهید ردانی پور و همرزمانش )

    بچه ها یکی یکی شهید می شدند. کار مصطفی شده بود سینه خیز رفتن میان مجروحان. آب می خواستند، آب نبود.
    با یک کلمن آب برگشت میان بچه ها، به شوق آب رساندن. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد