شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

ناموس

ناموس
ناموس

خاطرات

    ناموس (خاطره ای از شهید علی خلیلی )

    ناموس (خاطره ای از شهید علی خلیلی )

    وقتی ضارب علی را با چاقو زد، ما پیکر غرق خونش را به کناری کشیدیم
    پیرمردی آمد وگفت : خوب شد؟همین و می خواستی؟ ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد