شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

سخن لغو و بیهوده

سخن لغو و بیهوده
سخن لغو و بیهوده

خاطرات

    ذکر امروز سبحان الله است ( از خاطرات شهید شیخی )

    ذکر امروز سبحان الله است ( از خاطرات شهید شیخی )

    از خصوصيات بارز شهيد شيخي شوخ طبعي او بود . هميشه لبانش پر از خنده بود . اما در عين حال از سخنان لغو پرهيز مي كرد.
    در جبهه هرگاه از دهان كسي سخن لغوي خارج مي شد بلافاصله اين شهيد بزرگوار مي گفت... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد