شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

عذاب وجدان

عذاب وجدان
عذاب وجدان

خاطرات

  دو سه روزه کلافم ( از خاطرات شهید زین الدین )

  دو سه روزه کلافم ( از خاطرات شهید زین الدین )

  دو سه روزی بود می دیدم توی خودش است. پرسیدم « چته تو؟ چرا این قدر توهمی؟ » گفت « دلم گرفته. از خودم دل خورم. اصلا حالم خوش نیست. » گفتم » همین جوری ؟ ادامه مطلب ...

  مراقبه دقیق ( از خاطرات شهید حسن ترک )

  مراقبه دقیق ( از خاطرات شهید حسن ترک )

  در پایان هر روز می نشستی و اعمالت را بررسی می کردی . روی یک کاغذ می نوشتی تا یادت نرود..


    ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد