ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مسئولیت ( از خاطرات شهید عبدالحمید دیالمه )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مسئولیت ( از خاطرات شهید عبدالحمید دیالمه )
پس از اعلام آراء و نتایج انتخابات از مشهد و رأی بالای ایشان ،
به محض دیدار در اولین برخورد ، بی اختیار به او گفتم تبریك می گویم ،
یادم  نمی رود كه چهره اش درهم رفت و گفت : مسئولیت كه تبریك ندارد

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد