شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

جهنم

جهنم
جهنم

وصیتنامه

    وصیتنامه شهید ماشاالله شیخی

    وصیتنامه شهید ماشاالله شیخی

    به نام او که همه در محضر او هستیم و علاقه  به دنیا ودل بستن به مال و زن و فرزند ما را از این معنا غافل نموده است.
    پروردگارا قبل از آنکه این روح زنگار گرفته مرا از کالبد خاکی ام خارج سازی... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد