شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

جنگ فرهنگی

جنگ فرهنگی
جنگ فرهنگی

خاطرات

    همسنگر ( از خاطرات شهید صدرزاده )

    همسنگر ( از خاطرات شهید صدرزاده )

     از چند سال به او گفتم ما که الان در زمان جنگ نیستیم، علت اینکه همسنگر خواسته چه بوده است؟ او گفت: «جنگ ما، جنگ نظامی نیست؛ جنگ الان ما جنگ فرهنگی است.   ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد