شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

چفیه

چفیه
چفیه

خاطرات

    علاقه به چفیه ( از خاطرات شهید تمام زاده )

    علاقه به چفیه ( از خاطرات شهید تمام زاده )

    دیدم حاجی یه چفیه رو گردنشه،گفتم حاجی کجا بودی؟چفیه انداختی؟با همون لبخند همیشگی که معصومیت چهره شو بیشتر میکرد گفتش:
      ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد