شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

منطق

منطق
منطق

خاطرات

    حرف حساب! (خاطره ای از شهید مهدی زین الدین)

    حرف حساب! (خاطره ای از شهید مهدی زین الدین)

    در ستاد لشگر بودیم. شهید زین الدین یکی از بچه های زنجان را خواسته بود، داشت خیلی خودمانی با او صحبت می کرد. نمی دانستم حرفهایشان درباره چیست. آن برادرم دائم تندی می کرد و جوش می زد.... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد