شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مهر تربت و خاک کربلا

مهر تربت و خاک کربلا
مهر تربت و خاک کربلا

خاطرات

    مهر تربت (خاطره ای از شهید احمدی روشن )

    مهر تربت (خاطره ای از شهید احمدی روشن )

    اذان گفته بودند. زود مهر برداشتم و رفتم برای نماز.
    مصطفی هنوز نیامده بود. برگشتم
    مثل همیشه کله اش را کرده بود داخل جا مهری و مهرها رو زیر و رو می کرد. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد