شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

سربازی

سربازی
سربازی

خاطرات

  بهتره پارتیش خدا باشه نه من ( از خاطرات شهید آبشناسان )

  بهتره پارتیش خدا باشه نه من ( از خاطرات شهید آبشناسان )

  پسرمون باید می رفت سربازیگفتم: هوای بچه مان را داشته باشگفت : اگر من پارتیش باشم،.. ادامه مطلب ...

  دلبسته بسیج ( از خاطرات شهید روح الله عجمیان )

  دلبسته بسیج ( از خاطرات شهید روح الله عجمیان )

  خیلی طول کشید تا خدمت سربازی‌اش را تمام کند. هر مرتبه که بسیج فراخوان می‌زد، مرخصی می‌گرفت و می‌آمد. همین آمدن و رفتن‌ها ... ادامه مطلب ...

وصیتنامه

  قسمتی از وصیت شهید قاسم سلیمانی

  قسمتی از وصیت شهید قاسم سلیمانی

  «همسرم من جای قبرم را در مزار شهدای کرمان مشخص کرده ام. محمود می‌داند. قبر من ساده باشد مثل دوستان شهیدم. بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید نه عبارت‌های عنوان دار». ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد