شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

اصالت زندگی مادی

اصالت زندگی مادی
اصالت زندگی مادی

وصیتنامه

    وصیت نامه شهید حسین علم الهدی

    وصیت نامه شهید حسین علم الهدی

    ما زندگي را در رنج مي‌گذرانيم تا راحتي و آرامش ايجاد كنيم، تمامي عمر مي‌رويم به اين اميد كه لحظاتي بنشينيم، تمام عمر زحمت مي‌كشيم تا استراحت كنيم و البته عمر مي‌گذرد و راحتي و آسايش و نشستن و آرامش را لمس نمي‌كنيم و نمي‌يابيم. زيرا مرتباً از طريق اجتماع به ما نيازهاي جديد تلقين مي‌شود . ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد