شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علی محمد اربابی

علی محمد اربابی
علی محمد اربابی

خاطرات شهید علی محمد اربابی

وصیتنامه شهید علی محمد اربابی

زندگینامه شهید علی محمد اربابی

خاطرات شهید علی محمد اربابی

  نامه ( از خاطرات شهید علی محمد اربابی )

  نامه ( از خاطرات شهید علی محمد اربابی )

  “درساعت‌های اوج عملیات ،درحالی که حدود نیمه شب بود ناگهان به فکر نامه افتادم و به سراغ آن رفتم ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید علی محمد اربابی

  وصیت نامه شهید علی محمد اربابی

  وصیت نامه شهید علی محمد اربابی

  به کسانی که در راه خدا کشته می شوند ، مرده نگوئید ، آن ها نمرده اند، بلکه زنده اند ، ولی شما این واقعیت را درک نمی کنید .
    ادامه مطلب ...

زندگینامه شهید علی محمد اربابی

  زندگینامه شهید علی محمد اربابی

  زندگینامه شهید علی محمد اربابی

  او خيلى زود با جمع هماهنگ مى ‏شد و قابليّت‏هاى فراوانش را به سرعت بروز مى‏ داد . هرگاه كار تخصّصى برعهده‏ اش مى ‏گذاشتيم .. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد