ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

توفیق عبادت

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
توفیق عبادت
چند شبى بود كه نيمه هاى شب از خواب بيدار مىشدم ، ولى حال اين را كه برخيزم و نماز شب بخوانم نداشتم . در واقع توفيق نداشتم .

كوهستانى بودن منطقه ، و اين كه روى زمين برف نشسته بود و فاصله ى زياد آبا با ما، سرما و ترس نيز در نخواندن نماز شب من مؤثر بود.
 
يك روز يكى از رزمنده هاى خيلى با حال را ديدم و قضيه محروم شدن از فيض نماز شب را به او گفتم . او گفت :

«تو بايد دو كار اساسى انجام بدهى تا بتوانى نماز شب خوان شوى.

اول اين كه نمازهاى واجب رادر اول وقت به جا آورى و دوم اين كه از خدا توفيق بخواهى ». 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد