شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید علیرضا مصطفوی

علیرضا مصطفوی
علیرضا مصطفوی

خاطرات شهید علیرضا مصطفوی

  انفاق ( از خاطرات شهید سید علیرضا مصطفوی )

  انفاق ( از خاطرات شهید سید علیرضا مصطفوی )

  از بدی دل بستن به مال دنیا می گفت.
  اما قبل از همه خودش به آن عمل می کرد می گفت: . ادامه مطلب ...

  هدیه ناقابل ( از خاطرات شهید مصطفوی )

  هدیه ناقابل ( از خاطرات شهید مصطفوی )

  کت و شلوار بسیار زیبایی  داشت. در مراسمات جشن اهل بیت می پوشید. اوایل سال 88 بود. یکبار گفتم: سید این کت و شلوار رو چند خریدی؟ پرسید: چطور؟ گفتم اگه جایی سراغ داری که قیمت مناسب می فروشه به ما معرفی کن . رو به من کرد و گفت: سایز من به تو می خوره ، فردا برات می یارم! ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد