شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مهدی خوش سیرت

مهدی خوش سیرت
مهدی خوش سیرت

خاطرات شهید مهدی خوش سیرت

    تاسی به شیوه و رفتار پیامبر ( از خاطرات شهید مهدی خوش سیرت )

    تاسی به شیوه و رفتار پیامبر ( از خاطرات شهید مهدی خوش سیرت )

    باختران كه بوديم جنب مسجد تركان، پيرمردي مغازه داشت كه با انقلاب و اسلام ميانه خوبي نداشت، چهره و لبخند آقا مهدي و احوالپرسي هايشان در پيرمرد تأثير گذاشته بود.
    پيرمرد مي گفت: من اصلاً با شماها ميانه خوبي ندارم ولي ... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد