شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مسعود شادکام

مسعود شادکام
مسعود شادکام

خاطرات شهید مسعود شادکام

    دیگر نیازی به صابون نبود ( از خاطرات شهید مسعود شادکام )

    دیگر نیازی به صابون نبود ( از خاطرات شهید مسعود شادکام )

    یک شب بیدار شدم دیدم کسی در اتاق نیست! رفتم بیرون. چون معمولا" صابون در دستشویی نبود کورمال کورمال به داخل تدارکات دسته رفتم. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد