شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید محمد جهان آرا

محمد جهان آرا
شهید محمد جهان آرا

خاطرات شهید محمد جهان آرا

  یک جلد قرآن ( از خاطرات شهید جهان آرا )

  یک جلد قرآن ( از خاطرات شهید جهان آرا )

  توی صفحه ی اول نوشت " امیدم در این است که این کتاب اساس حرکت مشترک ما باشد و نه چیز دیگر..

    ادامه مطلب ...

  بایکوت! ( از خاطرات شهید جهان آرا )

  بایکوت! ( از خاطرات شهید جهان آرا )

  سر کلاس جواب معلمش را نمی داد.می گفت: «تا حجاب نداشته باشی ما صحبتی با هم نداریم» ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید محمد جهان آرا

  وصیت نامه شهید محمد علی جهان آرا

  وصیت نامه شهید محمد علی جهان آرا

  من براى كسى وصیتى ندارم ولى یك مشت درد و رنج دارم كه بر این صفحه كاغذ مى‌خواهم همچون تیغى و یا تیرى بر قلب سیاه دلانى كه این آزادى را حس نكرده‌اند
  بر سر اموال این دنیا ملت را، امتى را و جهانى را به نیستى و نابودى مى‌كشانند، فرود آورم ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد