ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

یک جلد قرآن ( از خاطرات شهید جهان آرا )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
یک جلد قرآن ( از خاطرات شهید جهان آرا )
ازدواج که کرد، یک جلد قرآن برای همسرش خرید.
توی صفحه ی اول نوشت " امیدم در این است که این کتاب اساس حرکت مشترک ما باشد و نه چیز دیگر،
که همه چیز فنا پذیر است جز این کتاب."
 

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد