شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مسلمان ( از خاطرات شهید بهشتی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مسلمان ( از خاطرات شهید بهشتی )
همه نشسته بودند پای تلویزیون. رئیس جمهور داشت سخنرانی می‌کرد. بد می‌گفت از بهشتی. هر چه دوست داشت گفت. یکی پای تلویزیون متلکی به بنی صدر پراند. بهشتی عصبانی شد، گفت: «حق ندارید این طور حرف بزنید. مسلمان است

موضوعات

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد