شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی

عبدالمهدی کاظمی
عبدالمهدی کاظمی

خاطرات شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی

خاطرات شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی

    بوی خوش ( از خاطرات شهید عبدالمهدی کاظمی )

    بوی خوش ( از خاطرات شهید عبدالمهدی کاظمی )

    بیشتر از همه جا بچه ام و لباسهاش این عطر رو گرفته بودند. تمام خانه یک طرف ولی بچه ام بسیار این بوی خوش را میداد  به طوری که او را به آغوش میکشیدم.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد