شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم عبدالصالح زارع

عبدالصالح زارع
عبدالصالح زارع

خاطرات شهید مدافع حرم عبدالصالح زارع

وصیتنامه شهید مدافع حرم عبدالصالح زارع

خاطرات شهید مدافع حرم عبدالصالح زارع

  دعا کن من شهید شوم ( از خاطرات شهید عبدالصالح زارع )

  دعا کن من شهید شوم ( از خاطرات شهید عبدالصالح زارع )

  در همین اثنا، خواهر آقاصالح جلو آمد و یک دستمال کاغذی تاشده به من داد و گفت این را داداش فرستاد. دستمال را باز کردم، روی دستمال برایم دعایش را نوشته بود.. ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید مدافع حرم عبدالصالح زارع

  وصیت نامه شهید عبدالصالح زارع

  وصیت نامه شهید عبدالصالح زارع

  خدایا از تو یاری می‌خواهم مرا توان دهی که در راه رضای تو قدم بردارم و هدفی جُز رضایتت نداشته باشم.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد