شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید احمدعلی نیری

احمدعلی نیری
شهید احمد علی نیری

خاطرات شهید احمدعلی نیری

  چه خبر از برزخ ( از خاطرات شهید احمد علی نیری )

  چه خبر از برزخ ( از خاطرات شهید احمد علی نیری )

  آیت الله حق شناس، در مجلسی که بعد از شهادت احمدعلی داشتند بین دونماز، سخنرانیشان را به این شهید بزرگوار اختصاص داده و با آهی از حسرت که در فراق احمد بود، بیان داشتند:
  “این شهید را دیشب در عالم رویا دیدم .از احمد پرسیدم چه خبر؟ 
    ادامه مطلب ...

  چندین دختر جوان ( از خاطرات شهید نیری )

  چندین دختر جوان ( از خاطرات شهید نیری )

  یه روز با رفقای محل وبچه های مسجد رفته بودیم دماوند. همه مشغول بازی بودند یکی از بزرگترها گفت احمد آقا برو کتری روآب کن بیار… منم راه افتادم راه زیاد بود کم کم صدای آب به گوش رسید.از بین بوته ها به رودخانه نزدیک شدم.تا چشمم به رودخانه افتاد یه دفعه سرم را انداختم پایین و همان جا نشستم بدنم شروع کرد به لرزیدن نمیدانستم چه کار کنم . همان جا پشت درخت مخفی شدم … ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد