شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید حسن تهرانی مقدم

حسن تهرانی مقدم

خاطرات شهید حسن تهرانی مقدم

  مخالفت احمد کاظمی با زدن موشک به منافقین

  مخالفت احمد کاظمی با زدن موشک به منافقین

  در یکی از عملیات ها که برعلیه منافقین بود قرار شد منطقه ای را با موشک هدف قرار بدهیم. می گفت، من موشک ها را آماده کرده بودم، سوخت زده با سیستم برنامه ریزی شده ؛ موشک ها هم از آن موشک های مدرن نقطه زنی بود. ایشان از عمق عراق تماس گرفت که مقدم آماده ای؟ گفتم: بله ادامه مطلب ...

  دائم الوضو ( ازخاطرات شهید تهرانی مقدم )

  دائم الوضو ( ازخاطرات شهید تهرانی مقدم )

  خیلی سخت است که انسان بخواهد در مورد کسی اینطور با قطعیت صحبت کند مگر اینکه مدت زیادی را با او زندگی کرده باشد. بنده حدود سی سال با حسن بودم و حتی یکبار ندیدم او برای نمازش وضو بگیرد ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد