شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید هسته ای مسعود علیمحمدی

مسعود علیمحمدی
شهید مسعود علیمحمدی

خاطرات شهید هسته ای مسعود علیمحمدی

زندگینامه شهید هسته ای مسعود علیمحمدی

خاطرات شهید هسته ای مسعود علیمحمدی

  دام آموزشی ( خاطره ای از شهید مسعود علیمحمدی )

  دام آموزشی ( خاطره ای از شهید مسعود علیمحمدی )

  دکتر مثل همیشه کلاسور زرد رنگش را در می‌آورد و درس هر جلسه را جدا می‌کرد و پای تخته می‌رفت. گاهی از گوشه تخته شروع به نوشتن می‌کرد. می‌نوشت و توضیح می‌داد و جلو می‌رفت. گرم درس گفتن می‌شد تا اینکه چندبار نزدیک بود... ادامه مطلب ...

زندگینامه شهید هسته ای مسعود علیمحمدی

  زندگینامه شهید مسعود علیمحمدی

  زندگینامه شهید مسعود علیمحمدی

  با شروع جنگ تحمیلی شهید عزیز از جهاد استعفا و به سپاه می پیوندد و لباس سبز پاسداری را زینت بخش قامت استوار خود دیده و در همان ابتدا به عنوان مسئول پرسنلی پایگاه مشغول به خدمت شد ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد