ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

همسرداری (از خاطرات شهید مهدی نوروزی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
همسرداری (از خاطرات شهید مهدی نوروزی )
همیشه همسرداری اش خاص بود؛ وقتی می خواستیم با هم بیرون برویم،

لباس هایش را می چید واز من می خواست تا انتخاب کنم

و از طرف دیگر توجه خاصی به مادرش داشت.

هیچ وقت چیزی را بالاتر از مادرش نمی دید،

تعادل را رعایت می کرد به خاطر دل همسرش ، دل مادرش را نمی شکست و یا به خاطر مادرش به همسرش بی احترامی نمی کرد.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد