ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

معجزه خطبه عقد ( از خاطرات شهید همت )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
معجزه خطبه عقد ( از خاطرات شهید همت )
اولین دیدارمان در پاوه را یادم نمی رود که به خاطر بحث با یکی از روحانیون اهل سنت، چقدر با عصبانیت با من برخورد کرد

همینطور برخوردهای بعدیش در حال عادی بودن، برایم همراه با ترس بود.تاجایی که وقتی صدایش را میشنیدم، تنم میلرزید!

ماجراها داشتیم تا ازدواجمان سر گرفت

ولی چند ماه بعد از ازدواجمان، احساس کردم این حاجی با آن برادر همت که میشناختم خیلی فرق کرده!

خیلی با محبت است و خیلی مهربان.

این را از معجزه های خطبه عقد میپنداشتم 

چرا که شنیده بودم که قران کریم میگوید:" وجَعَلَ بَینَکُم مَوَدَةُ وَ رَحمَةً "

موضوعات

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد