شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حاتملو

سید احسان حاجی حاتملو
سید احسان حاجی حاتملو

خاطرات شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حاتملو

  سیزدهمین روز حضور ( از خاطرات شهید سید احسان حاجی حاتملو )

  سیزدهمین روز حضور ( از خاطرات شهید سید احسان حاجی حاتملو )

  مراسم عقدمان را در جوار مزار شهدای گمنام برگزار کردیم و نام فرزندمان را احسان قبل از تولد فرزندش انتخاب کرد  ادامه مطلب ...

  دفاع از حرم ( از خاطرات شهید سید احسان حاجی حاتملو )

  دفاع از حرم ( از خاطرات شهید سید احسان حاجی حاتملو )

  سیداحسان از کودکی پاک‎طینت و مهربان بود و علاقه وافری به راز و نیاز با خدا و نماز خواندن داشت ‎ ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد