ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مصاحبه با همسر شهید محمود رادمهر

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مصاحبه با همسر شهید محمود رادمهر
خواستند با همسر شهید مصاحبه کنند که عذر خواهی کرد و گفت :همسرم سفارش کرد «نبینم جایی بروی و از من تعریف کنی

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد