ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

خانه یا مرغدانی ( از خاطرات شهید همت )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
خانه یا مرغدانی ( از خاطرات شهید همت )
روی پشت بام خانه یکی از برادرهای بسیجی،اتاقی بود که آن را مرغدانی کرده بود ولی بعلت بمباران استفاده نمی شد.

کف آن مرغدانی را آب انداختم و با چاقو زمینش را تراشیدم.

حاجی هم یک ملحفه سفید آورد با پونز زدیم که بشود دو تا اتاق.بعد هم با پول تو جیبی ام کمی خرت و پرت خریدم؛

دو تا بشقاب،دو تا قاشق،دو تا کاسه و یک پتو هم از پتوهای سپاه آوردیم.

یادم هست حتی چراغ خوراک پزی نداشتیم؛یعنی نتوانستیم بخریم و آن مدت اصلا غذای پختنی نخوردیم.این شروع زندگی ما بود.

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد