شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم سید مصطفی حسینی

سید مصطفی حسینی
سید مصطفی حسینی

خاطرات شهید مدافع حرم سید مصطفی حسینی

خاطرات شهید مدافع حرم سید مصطفی حسینی

    دست سیاه وکبود ( از خاطرات شهید سید مصطفی حسینی )

    دست سیاه وکبود ( از خاطرات شهید سید مصطفی حسینی )

    چی شده بى بى جان. ایشون فرمودن پسرم وقتى دشمن گلوله اى به سمت شماشلیک میکنه بادست راستم جلواون گلوله رومیگیرم تابه شمانخوره واسه همین خونى شده وزمانى که شما.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد