ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

میخواهید خدا عاشق شما شود؟( از خاطرات شهید همت )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
میخواهید خدا عاشق شما شود؟( از خاطرات شهید همت )
قلم می زنید برای خدا باشد 
گام بر می دارید برای خدا باشد 
سخن می گوید برای خدا باشد 
هرچی و همه چی برای خدا باشد 

مطالب دیگر از این اشخاص

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد