شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم مصطفی رشید پور

مصطفی رشید پور
مصطفی رشید پور

خاطرات شهید مدافع حرم مصطفی رشید پور

  عزم جهاد ( از خاطرات شهید مصطفی رشید پور )

  عزم جهاد ( از خاطرات شهید مصطفی رشید پور )

  از آن زمانی که جنگ سوریه و خط فکری داعش شکل گرفت آقا مصطفی دیگر آرام و قرار نداشت. خیلی واضح آشفتگی روحیه و احساسات انسان دوستانه و ظلم‌ستیزی را در وجودش می‌دیدم. ادامه مطلب ...

  فرمانده اطلاعات ( از خاطرات شهید مصطفی رشید پور )

  فرمانده اطلاعات ( از خاطرات شهید مصطفی رشید پور )

  پدرم بعد از بازگشت از عراق مصرانه از دوستانش می‌خواهد که همراه آنها به سوریه اعزام شود. خلاصه به هر شکل و سختی بود پدربه سوریه اعزام شد. بعد از سه، چهار روز.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد