شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

بعد شهادتم دلخوري نكن ( از خاطرات شهید مهدی عزیزی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
بعد شهادتم دلخوري نكن ( از خاطرات شهید مهدی عزیزی )
بار آخر به من گفت مامان يك سؤال دارم از ته دلت جوابم را بده.
اگر زمان امام حسين بود و من مي خواستم بروم به سپاه امام حسين ! تو چه مي گفتي؟! من هم گفتم: صد تا چون تو فداي امام حسين( ع).
گفت من خودم راهم را انتخاب كردم، فردا نكند ناراضي شوي كه اين كار شيطان است.
.. بعد شهادتم دلخوري نكن كار شيطان است... و رفت... . من هم به او افتخار مي كنم.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد