شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

غبطه رهبری به یک شهید ( از خاطرات شهید نواب )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
غبطه رهبری به یک شهید ( از خاطرات شهید نواب )
براي آخرين بار وقتي مي خواست عازم بوسني و هرزگوين شود تا به مسلمانان مظلوم آن ديار كمك نمايد، محضر مقام معظم رهبري رسيد.

معظم له از ايشان پرسيدند: چند وقت مي خواهي در بوسني بماني؟

و او گفت: براي خدمت مي روم و قصد برگشتن ندارم.

آقا فرمودند: به اين فهم و شعور تو غبطه مي خورم.....

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد