شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم محمد حسین نواب

محمد حسین نواب
محمد حسین نواب

خاطرات شهید مدافع حرم محمد حسین نواب

خاطرات شهید مدافع حرم محمد حسین نواب

    غبطه رهبری به یک شهید ( از خاطرات شهید نواب )

    غبطه رهبری به یک شهید ( از خاطرات شهید نواب )

    براي آخرين بار وقتي مي خواست عازم بوسني و هرزگوين شود تا به مسلمانان مظلوم آن ديار كمك نمايد، محضر مقام معظم رهبري رسيد.  ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد