ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

روز وصال( از خاطرات شهید مهدی نوروزی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
روز وصال( از خاطرات شهید مهدی نوروزی )
در دیدار خصوصی که خدمت آقا رسیدیم به ایشان گفتم همه این دلتنگی ها با دیدار شما محو شد. همه این مصیبت ها به این دیدار می 

ارزد و آقا دست نوازششان را بر سر محمد هادی کشیدند و این برای من خیلی ارزشمند بود ، قشنگ ترین خاطره من بعد از شهادت آقا

مهدی این روز وصال بود.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد