ابر و باد

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

زیارت عاشورا

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
زیارت عاشورا
چهل صبح بعد از نماز صبح زیارت عاشورا می خواند تا خدا دعایش را اجابت کند و شهید شود.

به شوخی بهش گفتم : « این عملیاتی که من تدارکش را دیده ام اینقدر فشارش بالاست که اگر هم نخوانی شهید می شوی ،

نیازی به نذر کردن ندارد»

گفت : « اگه شهید نشم ، باز از اول می خوانم. این قدر چهل روز چهل روز زیارت عاشورا می خوانم تا شهید شوم .»

روز چهلم کار فیصله پیدا کرد و شهید شد ، به دور دوم هم نرسید .

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد