شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

مسئولیت را قبول کن ( از خاطرات شهید برونسی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
مسئولیت را قبول کن ( از خاطرات شهید برونسی )
به شهید برونسی پیشنهاد کرده بودیم مسئولیت فرمانده تیپ را قبول کند.

و هرچه اصرار کردیم ایشان قبول نکردند ،

یک روزی آمد گفت مسئولیت تیپ را قبول می کنم.

دلیلش را پرسیدم گفت ،

دیشب خواب امام زمان(ع) را دیدم ایشان گفتند این مسئولیت را قبول کن شما می توانید.

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد