شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم علی یعقوبی

علی یعقوبی
علی یعقوبی

خاطرات شهید مدافع حرم علی یعقوبی

خاطرات شهید مدافع حرم علی یعقوبی

    لیاقت شهادت ( از خاطرات شهید علی یعقوبی )

    لیاقت شهادت ( از خاطرات شهید علی یعقوبی )

    از پادگان بهم زنگ زد گفت: دارم میرم خیلی اصرار کردم داداش نرو بمون همین قدر هم که رفتی خدا قبول کنه کافیه.. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد