شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

چای شهادت ( از خاطرات شهید امین کریمی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
چای شهادت ( از خاطرات شهید امین کریمی )
همیشه آروم بود و با وقار.
سرش پائین بود و کار خودش را می کرد.
تو همه چی خبره بود یادمه روزی چای ریخت که بخوریم
به شوخی گفتم چای شهادته دیگه؟
گفت آره تازه اومده دوبرابره شربت جواب میده
راوی از همکاران شهید

 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد