شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید مدافع حرم امین کریمی

امین کریمی
امین کریمی

خاطرات شهید مدافع حرم امین کریمی

   امین برای من زنده است ( از خاطرات شهید امین کریمی )

  امین برای من زنده است ( از خاطرات شهید امین کریمی )

  ​زمانی که در معراج شهدا چهره آرام او را دیدم که خوابیده، او را بوسیدم. یک هفته بعد خواب امین را دیدم که گفت .. ادامه مطلب ...

  امضا در آسانسور ( از خاطرات شهید امین کریمی )

  امضا در آسانسور ( از خاطرات شهید امین کریمی )

  با فرماندهانش که صحبت می‌کردم گفت ما راضی به رفتنش به سوریه نبودیم. بخاطر تخصصی که داشت ما را تهدید به استعفا می‌کرد. ادامه مطلب ...

  چای شهادت ( از خاطرات شهید امین کریمی )

  چای شهادت ( از خاطرات شهید امین کریمی )

  سرش پائین بود و کار خودش را می کرد تو همه چی خبره بود یادمه روزی چای ریخت که بخوریم به شوخی گفتم چای شهادته دیگه؟ ادامه مطلب ...

وصیتنامه شهید مدافع حرم امین کریمی

  وصیت نامه شهید امین کریمی

  وصیت نامه شهید امین کریمی

  و اما بعد، بنده حقیر امین کریمی فرزند الیاس، چنین وصیت می کنم، بارالها، ببخش مرا که تو رحمانی و رحیم، همسر مهربانم () حلالم کن، نتوانستم تو را خوشبخت کنم، فقط برایت رنج بودم. ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد