شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

شهید صادق گنجی

صادق گنجی
شهید صادق گنجی

خاطرات شهید صادق گنجی

    شهادت، لباس تک سایز ( خاطره ای از شهید آوینی )

    شهادت، لباس تک سایز ( خاطره ای از شهید آوینی )

    شهید گنجی جمله ای را ابراز کرد که شهید آوینی در جواب جمله جالبی گفت. من بین این دو شهید بودم.
    شهید گنجی خطاب به شهید آوینی گفت: «حاج مرتضی! دیگر باب شهادت هم بسته شد».
    آوینی در جواب گفت... ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد