شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

می دونید کی این عکس قشنگتر میشه؟(از خاطرات شهید مهدی فتوحی )

اشتراک گذاری این مطلب در تلگرام
می دونید کی این عکس قشنگتر میشه؟(از خاطرات شهید مهدی فتوحی )
رفته بود عکاسی، عکس جدید گرفته بود. عکس را گرفته بود دستش به این و آن نشان می داد.
ازم پرسید: «این عکس قشنگه؟»
گفتم: خیلی.
از مادر هم پرسید.
روبه همه مون کرد و گفت: «می دونید چه وقتی این عکس قشنگ تر میشه؟»
و خودش جواب داد: «وقتی روی تابوت شهادتم قرار بگیره.» همون عکس رو گذاشتیم روی تابوت شهادتش ...!!
 

پیام کاربران

لوگوی سایت ابر و باد