شهیدیار

خاطرات شهدا - زندگینامه شهدا - وصیتنامه شهدا و ...

عدالت

عدالت
عدالت

وصیتنامه

    وصیت نامه شهید کاظم حجازی فر

    وصیت نامه شهید کاظم حجازی فر

    خدايا، اگر در جهنم سوزان تو باشم و بسوزم شايد تحمل كنم ولي چگونه تحمل كنم كه هم گناه كنم و هم از گناه بگذري و بزرگترين نعمت خود را كه شهادت و در پي آن بهشت برين است نصيبم كني؟ ادامه مطلب ...

لوگوی سایت ابر و باد